Zriadenie poly.uč.

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Zberný dvor

sprac_podklady_TM_Dielne_1107