Zmluvy 2018

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 (158,6 KiB, 563 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/1/2013 (156,6 KiB, 542 hits)

  Zmluva č.6/61380420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (686,2 KiB, 496 hits)

  Zmluva č. 6/71499 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (696,0 KiB, 483 hits)

  Zmluva č. 6/61304240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (695,9 KiB, 442 hits)

  Zmluva č. 6/61305530 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (697,8 KiB, 492 hits)

  Zmluva č. 6/61305620 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,7 KiB, 489 hits)

  Zmluva č. 6/61380180 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,6 KiB, 489 hits)

  Zmluva č. 6/6135570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (693,5 KiB, 453 hits)

  Zmluva č. 6/61305580 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (685,2 KiB, 466 hits)

  Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808_2P (1,3 MiB, 560 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny (520,2 KiB, 527 hits)

  Zmluva o dielo - dom smútku (87,5 KiB, 524 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (1,2 MiB, 496 hits)

  Zmluva o pripojení odberného miesta - č. 121781470 (620,2 KiB, 586 hits)

  Zmluva č. 38 422 - DPO (1,1 MiB, 465 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 1/2018 (257,0 KiB, 487 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2018 (231,2 KiB, 482 hits)

  Zmluva o nájme školského bytu (279,5 KiB, 544 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (439,9 KiB, 460 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (455,4 KiB, 577 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (413,3 KiB, 496 hits)

  Kúpna zmluva - NOMILAND (585,8 KiB, 490 hits)

  Zmluva o dielo - Materská škola (7,4 MiB, 506 hits)

  Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie (106,2 KiB, 459 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP - č. IROP-Z-302021K439-222-13 (1,9 MiB, 441 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M841-421-19 (1,9 MiB, 429 hits)

  Zmluva o bežnom účte (217,8 KiB, 466 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (438,4 KiB, 477 hits)

  Zmluva o bežnom účte_1 (218,2 KiB, 473 hits)

  Zmluva o bežnom účte_2 (225,0 KiB, 464 hits)

  Zmluva o bežnom účte (224,0 KiB, 439 hits)

  Zmluva o dielo - Zberný dvor Tesárske Mlyňany; zverejnené dňa 23.10.2018 (9,3 MiB, 563 hits)

  Zmluva o poskytovaní technickej služby (103,9 KiB, 474 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu zo dňa 10.12.2018 (206,2 KiB, 413 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9-1-2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (204,3 KiB, 404 hits)