Zmluvy 2015

  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (4,6 MiB, 987 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MŠ (2,7 MiB, 993 hits)

  Kúpna zmluva (102,5 KiB, 962 hits)

  Zmluva č. 6/100045530 o dodávke vody (265,4 KiB, 914 hits)

  Kúpna zmluva (244,1 KiB, 923 hits)

  Zmluva o dielo -časopis PŠ (151,3 KiB, 866 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 3/2015 (178,0 KiB, 882 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 4/2015 (175,8 KiB, 891 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco (317,2 KiB, 843 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 1/2015 (181,4 KiB, 898 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 2/2015 (177,8 KiB, 893 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 5/2015 (179,6 KiB, 866 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (148,7 KiB, 889 hits)

  Poistná zmluva - č. 1070926915 (329,8 KiB, 917 hits)

  Zmluva o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-482 (321,7 KiB, 887 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 v 12 BJ (312,0 KiB, 854 hits)

  Zmluva č. MK-2861/2015/2.5. (834,8 KiB, 868 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (409,8 KiB, 942 hits)

  Kúpna zmluva (229,4 KiB, 976 hits)

  Zmluva o dielo (199,3 KiB, 921 hits)

  Kúpno - predajná zmluva (310,9 KiB, 933 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 6/2015 (178,7 KiB, 844 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 7/2015 (202,2 KiB, 778 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 8/2015 (206,0 KiB, 931 hits)

  Kúpna zmluva (307,9 KiB, 897 hits)

  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (158,9 KiB, 876 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (416,6 KiB, 898 hits)

  Dodatok k zmluve o združenej dodávke č. 144100488 (616,4 KiB, 888 hits)

  Nájomná zmluva - stomatologická ambulancia (250,7 KiB, 930 hits)

  Zmluva o dielo - oprava strechy jedáleň ZŠ (61,5 KiB, 834 hits)

  Dodatok k zmluve o poskynutí verejných služieb - 2029002113 (366,5 KiB, 827 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena (90,4 KiB, 882 hits)

  Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci (101,3 KiB, 887 hits)

  Zmluva o dielo (181,8 KiB, 891 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 2 v 12BJ (576,0 KiB, 843 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 3 v 12BJ (575,5 KiB, 828 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 4 v 12BJ (575,5 KiB, 889 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 5 v 12BJ (577,0 KiB, 817 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 7 v 12BJ (575,8 KiB, 830 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 8 v 12BJ (576,3 KiB, 819 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 10 v 12BJ (576,2 KiB, 794 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 11 v 12BJ (576,3 KiB, 784 hits)

  Dohoda č. 15/16/054/108 - ŠnZ (1,3 MiB, 970 hits)