Zmluvy 2013

  Zmluva č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (1,0 MiB, 1 175 hits)

  Zmluva č. 9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobné stavebného odpadu (1,0 MiB, 1 123 hits)

  Kúpno- predajná zmluva (1,1 MiB, 1 129 hits)

  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti (3,2 MiB, 1 072 hits)

  Zmluva č. 31/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010 (2,7 MiB, 1 056 hits)

  Zmluva č. 62/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010 (2,5 MiB, 1 083 hits)

  Mandátna zmluva (2,0 MiB, 1 154 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (3,0 MiB, 1 122 hits)

  ZMLUVA č. 82/NR/2013 (213,4 KiB, 1 034 hits)

  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve (243,8 KiB, 1 050 hits)

  Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (242,4 KiB, 977 hits)

  Zmluva o dielo (5,2 MiB, 1 113 hits)

  ZOD na realizáciu monitorovacieho KS v obci Tesárske Mlyňany (11,7 MiB, 1 225 hits)

  Zmluva o odbere plastového odpadu (119,5 KiB, 1 028 hits)

  Zmluva o dielo (116,0 KiB, 1 107 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121339344 (2,1 MiB, 1 101 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č. 12133934 (2,1 MiB, 1 031 hits)

  Kúpna zmluva (151,0 KiB, 1 129 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/010/13 (8,2 MiB, 1 038 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - Materská škola (120,1 KiB, 1 029 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - Obecný úrad (120,5 KiB, 1 028 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - ŠK (119,5 KiB, 1 002 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - Zdravotné stredisko (120,7 KiB, 998 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - KSSl. (2,5 MiB, 1 020 hits)

  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (971,0 KiB, 1 802 hits)

  Zmluva o dielo (3,1 MiB, 1 053 hits)

  Zmluva o dielo (63,7 KiB, 1 027 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny -9406533715 (3,2 MiB, 1 041 hits)

  Darovacia_zmluva.pdf (622,9 KiB, 993 hits)

  Zmluva o dielo - Envirofond (65,9 KiB, 1 034 hits)

  Nájomná zmluva - Predajné zariadenie (878,1 KiB, 1 141 hits)

  Zmluva - kontrolór obce (56,9 KiB, 968 hits)