Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 1 216 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 1 224 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 1 312 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 1 299 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 1 283 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 1 191 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 383 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 1 330 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 1 164 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 1 078 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 1 122 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 1 171 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 1 153 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 1 161 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 1 331 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 1 158 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 1 217 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 1 176 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 1 160 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 1 103 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 528 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 1 244 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 1 123 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 1 201 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 1 164 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 1 137 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 1 157 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 1 146 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 1 222 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 1 140 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 1 148 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 1 100 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 1 167 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 1 145 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 1 077 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 1 081 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 1 111 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 1 123 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 1 088 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 1 049 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 1 085 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 1 062 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 1 061 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 1 014 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 1 034 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 1 064 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 1 072 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 1 030 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 985 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 1 030 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 998 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 1 022 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 1 187 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 1 051 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 1 119 hits)

 

Pridaj komentár