Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia strechy miestneho kultúrneho strediska

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia strechy miestneho kultúrneho strediska“

 

Výzva a podklady tu:

T.Mlyňany – rekonštrukcia strech MSK – výzva

T. Mlyňany – rekonštrukcia strechy MSK – výkaz výmer

T. Mlyňany – rekonštrukcia strechy MSK – PD