Tlačivá

Stavebná agenda:

Drobná stavba ( elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, budova mimo domu do 25 m2):

Žiadosť – Ohlásenie drobnej stavby

Stavebný dozor

  Vyhlásenie majiteľa susednej stavby (163,6 KiB, 962 hits)

Oznam SPP ohľadne povinností stavebníkov:  http://www.tesarskemlynany.sk/2015/03/oznam-spp/

 

Žiadosť o stavebné úpravy (udržiavacie práce):

  Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) (344,0 KiB, 810 hits)

 

Žiadosť o jednoduchú stavbu

  Ohlásenie jednoduchej stavby (606,6 KiB, 933 hits)


Kolaudačné povolenie

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (146,7 KiB, 905 hits)

  Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ( ku kolaudácii) (631,0 KiB, 1 083 hits)

 

Čestné vyhlásenie o vzdaní sa odvolania

  Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania (417,8 KiB, 805 hits)

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (973,5 KiB, 820 hits)

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (1,1 MiB, 1 060 hits)

  Stavebný dozor (48,4 KiB, 1 154 hits)

  Stavby OO ( ochrana ovzdušia) (469,1 KiB, 844 hits)

  Ochrana prírody a krajiny (OPaK) (474,5 KiB, 898 hits)

  Stavby OH (odpadové hospodárstvo) (96,8 KiB, 874 hits)

  Stavby (SVŠ) (260,8 KiB, 827 hits)

  Vyhlásenie majiteľa susednej stavby (163,6 KiB, 962 hits)

  Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania (417,8 KiB, 805 hits)

  Malý zdroj znečistenia - pri stavebnom (84,8 KiB, 1 085 hits)

Oznam SPP ohľadne povinností stavebníkov:  http://www.tesarskemlynany.sk/2015/03/oznam-spp/

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením (543,6 KiB, 782 hits)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

  Tlačivo - žiadosť o výrub drevín (28,3 KiB, 507 hits)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (848,6 KiB, 848 hits)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (428,4 KiB, 812 hits)

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky

  Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (82,1 KiB, 766 hits)

Žiadosť o povolenie vjazdu 

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie