Publicita projektu Zriadenie polytechnickej učebne v v ZŠ Š. Moysesa , Tesárske Mlyňany