objednávky 2014

ID objednávky:popis:Suma celkom v eurách:ID zmluvy:Dátum vyhotovenia:Meno a priezvisko:
obchodné meno:
adresa:
IČO:
údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala:
Meno:
Fukncia:
1/2014realizácia verejného obstarávania pre realizáciu výmeny okien na telocvični ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch, 1+1600,-11.1.2014KLIENT, s.r.o.
Za Ferenitkou 23
949 01 Nitra
IČO: 44637616
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
2/2014vypracovanie programu odpadového hospodárska na roky 2011-2015300,-28.1.2014ANEO, s.r.o.
Špačinská cesta 29
917 01 Trnava
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
3/2014vypracovanie PD pre elektrickú prípojku 1x ihrisko pri ZŠ, 1x obecný park120,-28.1.2014PROJEKCIA - ELEKTRO
Ing. Peter Ziman
Tribečská 27
953 01 Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
4/2014preprava autobusom Ivánka pri Nitre - DHZ122,-4.2.2014Ján Galovič
Zlatno 61
Zlatno
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
5/2014plastové nádoby 120 l293,406.2.2014Ferex
Vodná 23
Nitra
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
6/2014zemné práce súvisiace s prípravou podložia novej komunikácii v obci Tesárske Mlyňany6950,9512.2.2014Kamil Pánis
Chalúpkova 20, Nitra
IČO: 335 890 11
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2014oprava hasičskej striekačky PS 12498,-1.4.2014AUTOCENTRUM
Ing. Juraj Mladý
Vieska nad Žitavou 42
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2014

kontrola vykurovacích spotrebičov a dymovodov v obecných objektoch245,403.4.2014Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
9/2014

čerpadlo AQWAAS 7-28 1287,62.5.2014AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
10/2014

koberec a profi lepidlo (posilovňa)502,9613.5.2014Interiér Invest, s.r.o.
Kukučínova 23, Košice
Ing. Štefan Valkovič,
starost obce
11/2014

vybudovanie spevnenej plochy pred pohostinstvom v časti Tesáre podľa predloženej súťažnej ponuky Spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany "A", "B", "C"13996,-ZoD zo dňa 7.4.201413.5.2014František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
Ing. Štefan Valkovič
12/2014

celoročná dodávka betónovej zmesi14.5.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič
13/2014dodávka štrku fr. 0-63, 0-32924,-15.5.2014JJ PLUS TRADE, s.r.o.
Velčice 307
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
14/2014
gabionová realizácia - (priestranstvo pred Jednotou)1048,6816.5.2014Kameň Slovakia s.r.o.
Šoltésovej 51, Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
15/2014

preprava kameniva FRO/63 a preprava polosuchého betónu364,-19.5.2014VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264
Machulince
IČO: 36770850
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
16/2014
preprava detí na celoslovenské kolo hry PLAMEŇ v Hurbanove136,-30.6.2014Ondrej Herda
Autodoprava
ul. 1. mája 70
Zlaté Moravce
IČO: 40331571
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
17/2014

práce podľa vysúťaženej ponuky súvisiace s plochou "B" - spevnené plochy cintorín v časti Mlyňany9378,-4.7.2014František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
18/2014
búracie práce a uloženie zámkovej dlažby na cintoríne v časti Mlyňany na základe prijatého uznesenia OZ v Tes. Mlyňanoch č. 248/20147582,-15.7.2014František Plaštiak
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
19/2014čerpadlo do hlavnej prečerpávacej šachty GT 50/2/173 C. 1753595,2021.7.2014AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
20/2014

práce - plocha "C" - ihrisko Mlyňany12606,-ZoD zo dňa 7.4.201422.7.2014František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
21/2014

vypracovanie GP na oddelenie pozemku 240,-14.8.2014GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 11, Nitra
IČO:36 720 950
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
22/2014

kolové stĺpiky na pletinový plot144,-26.8.2014Vladimír Minár - Metalux
Hájska 573, Obyce
IČO: 34397256
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
23/2014
dopravné značky IP8 a spomaľovací prah s montážou565,849.9.2014LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO: 45620741
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
24/2014

parkové odpadkové koše999,999.9.2014MILCOLN s.r.o.
Záskalická 699/43, Dolný Kubín
IČO:47039442
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
25/2014

darčeky jubilantom448,1022.9.2014Ivan Kročka
LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, Prešov
IČO: 36498980
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
26/2014

rekonštrukcia strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre 2198,-ZoD z 26.8.201422.9.2014Marián Čikel
Hlavná 80, Tesárske Mlyňany
IČO:4173694
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
27/2014

výroba kovových okeníc s montážou na budovu vo vlastníctve obce - ihrisko Tesáre996,-22.9.2014Marián Chlup
Za kostolom 665, Tesárske Mlyňany
IČO:34396829
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
28/2014

filtračná vložka - čov76,5326.9.2014Kubíček VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615, Veľké Losiny
IČO:26808919
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
29/2014

oceľové mreže na akciu "rekonštrukcia budovy futbalového ihriska pri Základnej škole" a prekrytie odtokového žľabu pri cintoríne časť Tesáre 810,-26.9.2014Michal Áč
Hlavná 44
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 45386706
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
30/2014

dodanie materiálu na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre3917,5026.9.2014BenátCentrum,, spol. s.r.o.
Bernolákova 1
953 01 Zlaté Moravce
Prevádzka: Stavebniny ESKO
Malé Vozokany 140
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
31/2014

rekonštrukcia, prestavba a úprava okien na budove ihriska v časti Tesáre3803,6627.10.2014KRAMMONT -Mário Kramár
Tesárske Mlyňany 194
IČO:40331636
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
32/2014

rekonštrukcia - výmena autobusových zastávok v obci24124,8013.11.2014Mgr. Art. Boris Belan
Jesenského 30, Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
33/2014
dodanie pamätného kameňa, osadenie mramorovej tabule s vygravírovaním podobizne arc. Mons. J. Gábriša a pamätného textu990,-14.11.2014Kamenárstvo s.r.o.
Tekovská 36, Zlaté Moravce
IČO:36556963
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
34/2014

naloženie a preprava pamätného kameňa, práce so žeriavom a kompletné osadenie 210,-14.11.2014Stanislav Orovnický - Vodostav
Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
IČO:17685541
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce