Objednávky 2012

ID objednávky:Popis:Suma celkom v €:ID zmluvy:Dátum vyhotovenia: Meno a priezvisko:
Obchodné meno:
adresa:
IČO:
údaje o osobe, ktorá
objednávku podpísala
Meno:
Funkcia:
1/2012plošná inzercia v periodiku MY Nitrianske noviny - KALEDNÁR 201248,009.1.2012PETIT PRESS, a.s.
Div. Týždenníkov o.z.
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2/2012oprava vyhodnocovacieho prístroja NIVOSOMAR - ČOV91,0016.1.2012Microwell s.r.o.
ul. SNP č. 2018/42
927 00 Šala
IČO: 31414249
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2012/1internet990474025623.1.2012Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
3/2012zakúpenie laminátora20,21 27.1.2012ITSK HS pobočka Vráble
Hlavná 170
952 01 Vráble
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
4/2012110 l kuka nádoby676,8015.2.2012Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
5/2012súpisné čísla220,1016.2.2012Smaltovňa Mišík, s.r.o.
Bratislavská 25
908 51 Holíč
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
6/2012autobus na halovú súťaž detí v Ivanke pri Nitre103,-22.2. 2012Pavel GALO - GAPAL tour
Myrtina 85
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 30758033
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2012elektroinštalačný materiál na el. prípojku450,0026.3.2012VEREX - ELTO, a.s.
Pražská 10
949 01 Nitra
IČO: 31580289
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2012prečerpávacia stanica s čerpadlami 2ks, rozvádzačom a plavákmi2730,2426.3.2012AQUAMONTS, Komárňanská 11, Nové Zámky
IČO: 36 543 641
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
9/2012geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie384,-3.4.2012GEODÉZIA Bratislava a.s.
Prevádzka Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
IČO: 31321704
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
10/2012

revízia na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle zákona č. 314/2001 o Požiarnej ochrane v budovách OcÚ, zdravotné stredisko, MŠ, KSSl., Nájomná bytovka 12 BJ245,4018.4.2012Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
11/2012krovinorez STIHL 450, motorová kosačka PM 5100S3, motorová kosačka PM 460,
olej štvortakt, olej STIHL, štít ochranný
1589,602.5.2012JKL-STEEL, spol. s r.o., Záhradná technika, Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2012/2úložná skriňa tmavo sivá 178,802.5.2012AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, Bratislava
IČO:36268518
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2012/3kalové čerpadlo Gardena185,803.7.2012RK Services s.r.o.
Kollárova 679/32
03901 Turčianske Teplice
IČO: 46018930
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
12/2012samolepiace etikety pre reliéfne pečate36,-17.7.2012PEČIATKY-VIZITKY s.r.o.
Šafárikova 21/2.p.
048 01 Rožňava
IČO:31735347
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2012/4pákové zakladače A3 v počte 2 ks10,8018.7.2012Lyreco CE, SE
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO: 35958120
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
13/2012počítač s tlačiarňou - obecná knižnica820,-24.7.2012PAKE s.r.o.,
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
14/2012výučbový program: "Buď múdrejší ako oheň"30.7.2012Tlačiareň MICHEL ANGELO, Červeňova 33, 949 12 Nitra,
IČO:34671200
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
15/2012autobus na zájazd s dôchodcami 10.8.2012Jaroslav Časár,
Beladice 613, 951 75 Beladice
IČO: 34393331
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
16/2012oprava kotla v školskej jedálni700,-27.9.2012COOP SERVIS spol. s.r.o.
Považská 18
940 01 Nové Zámky
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
17/2012výmena dopúšťacieho ventilu do plynového kotla - nájomná bytovka1.10.2012STRAPKO IVAN, odborný pracovník plynových zariadení
Sľažany 525
95171 Sľažany
IČO: 33396876
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
18/2012

oprava upchatého odkurovacieho ventilu na ČOV1.10.2012BioCompacT spol. s r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
19/2012zemné práce so strojom JCB, vyberanie koreňov, vyhŕňanie priestoruZE-PRA
1. mája 1/5
953 01 Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
20/2012

oprava plastovej steny dosadzovacej časti a reaktora na ČOV16.10.2012BioCompacT spol. s r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
21/2012

kuka nádoby 110 l a plastové nádoby 120 l23.10.2012Ferex, a.s.
Vodná 23
Nitra
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
22/2012

práce podľa PD Rekonštrukcia obecného parku Tesárske Mlyňany - Etapa I.2586,9024.10.2012TIBOR SARKA
MALIAR - - - NATIERAČ
Tesárske Mlyňany 555,
IČO 41041593
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

Pridaj komentár