Obecná knižnica

Obecná knižnica má v obci dlhoročnú históriu. Nachádza sa na adrese: Hlavná 263, 951 76 Tesárske Mlyňany.

Knižnicu vedie Ing. Renáta Valachyová.

nákup knižničného fondu