Harmonogram zberu

 

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram

zberu v Obci Tesárske Mlyňany v roku 2021

____________________________________________________________________________________________________________

Prípadné zmeny termínov budú oznámené prostredníctvom rozhlasu, internetu.