Category: Spoločenská rubrika

Smútočný oznam

Vianočné prianie ;)

Privítanie nových občanov

Dňa 5. Decembra 2014 sme v obradnej miestnosti na obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič, prihovoril rodičom detí …

Chcem vedieť viac

Prianie k Veľkonočným sviatkom

Obecný park pri kostole

Riešenie výsadby obecného parku pri kostole. Projektantka Ing. Silvia Bérešová.  (Projektová dokumentácia bola vypracovaná sponzorsky.)      

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení

Západoslovenská energetika VYZÝVA všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i pozemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Požadovaný konečný …

Chcem vedieť viac

Vianočné prianie

Želáme Vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.   starosta obce Ing. Štefan Valkovič a kolektív

Schválené VZN

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 13. zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo:   VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany …

Chcem vedieť viac

Zmena cestovných poriadkov platná od 9.12. 2012

Veolia Transport Nitra, a.s. Vám oznamuje zmeny cestovných poriadkov platných od 9. 12. 2012 na trase Zlaté Moravce -Vieska nad Ž?itavou – Vráble -Nitra Zlaté Moravce – Vieska nad ?Žitavou – Choča – Nitra

Návrh VZN o dani z nehnuteľností a návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013. Ďalej návrh na VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany.