Category: Oznamy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Určenie lesného celku TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku: Určenie lesného celku TOPOĽČlANKY A ŽITAVANY upovedomenie o začatí konania umožnenie oboznámit’sa so súvisiacim spisovým materiálom možnost’vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘ jeho doplnenie. Bližšie informácie v súboroch pdf.  Verejná vyhláška LC TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY – mapa      

Asistované sčítanie obyvateľov – informácia

Vážení spoluobčania, od 03. mája 2021 ( t. j. dnes) prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, alebo požiadajte o mobilného asistenta na tel. čísle obecného …

Chcem vedieť viac

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme   občanom, že dňa 20.4.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Ambrózyho ulica a ul. D. Kovalovského v čase od 11:30 – 14:30 h.  

Harmonogram vývozu od 4/2021 – 12/2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram vývozu tuhého komunálneho odpadu a plastov od 4/2021 – 12/2021.

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku Verejná vyhláška – Deratizácia, ktorú treba vykonať  v dňoch od 8. 4. 2021 – 30.4.2021 Viac informácií tu: Verejná vyhláška deratizácia

TESTOVANIE dňa 3.4.2021

UPOZORNENIE – TESTOVANIE LEN V SOBOTU, t. j. 3.4.2021 a na OBJEDNÁVKU Oznamujeme občanom, že v našej obci sa bude testovať IBA dňa 3.4.2021, t.j. v sobotu na 2 odberných miestach a to:   OBECNÝ ÚRAD v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber) od 13.00 – 16.30 (posledný odber) od 17:30 – 19:00 (posledný odber)Ihrisko v …

Chcem vedieť viac

Testovanie 27.3. a 28.3. 2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19   Testuje sa v dňoch : 27.3. 2021 (t.j. sobota) a 28.3.2021 (t.j. nedeľa)   Priebeh testovania: Sobota 27.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje: Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany, na deň 30.4.2021. Bližšie informácie tu: Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany priloha-c-1-suhlas-doktnutej-osoby-tesarske-mlynany Príloha č. 2 – Dotazník-k-výpisu-z-RT

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Výsledky testovania v našej obci – 27.2 a 28.2. 2021

V obci Tesárske Mlyňany bolo počas tohto víkendu vykonaných 730 testov, z toho nebol ani jeden prípad pozitívny.