Category: Nezaradené

Informácia ohľadom testovania Covid – 19 v dňoch 20.2. – 21.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 20.2.2021 (t.j. sobota) a 21.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 20.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadom testovania Covid 19 – dňa 13.2.2021 a 14.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 13.2.2021 (t.j. sobota) a 14.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 13.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Výsledky testovania – 6. a 7. februára 2021

V obci Tesárske Mlyňany bolo počas víkendu 6. a 7. februára 2021 vykonaných 748 testov z toho 5 pozitivných ( z našej obce).

Informácia ohľadom testovania Covid 19 – dňa 6.2. – 7.2.2021

V obci zriaďujeme nasledovné odberné miesta: SOBOTA 6.2.2021 (objednávka/voľný vstup)- odberné miesto Obecný úrad v čase od 8:00 – 11.30 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných), prestávka 12:00 – 13:00, pokračovanie v testovaní: 13:00 – 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:45, 17:45 pokračovanie v testovaní do 20:00 SOBOTA 6.2.2021 (objednávka/voľný vstup) – ihrisko časť …

Chcem vedieť viac

Konsolidovaná výročná správa Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019. Výročná sprava rok_2019_konsolidovana

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer prevodu – p. Švába

Oznam – ZUŠ Vráble – prijímacie skúšky

Základná umelecká škola Vráble zverejňuje oznam:  Prijímacie_ skúšky

Voľné pracovné miesto – kuchárka, ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – kuchárka. Viac info tu:      PRACOVNÁ PONUKA._kuchárka

Veľkonočné prianie

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták Podpora ochrany deti pred nasilím