Bc. Lucia Behúlová – matričný úrad, evidencia obyvateľstva

telefón:  0908 724 262

                    037/642 69 19

e-mail: podatelna@tesarskemlynany.sk

 

Náplň práce:

  • matričná agenda
  • evidencia obyvateľstva
  • CO
  • overovanie podpisov a listín
  • poplatky za kanalizáciu a odpad
  • cintorínske poplatky
  • stavebné povolenia