Verejná vyhláška – Mesto Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  a to:

oznámenie o začatí územného konania 

na stavbu:

 

„ Cyklotrasa Hviezdoslavova ulica – Zlaté Moravce “

 

„ Cyklotrasa Staničná ulica – Zlaté Moravce“

 

„ Bike and ride na autobusovej stanici Zlaté Moravce“

 

Predmetná vyhláška:

Verejná vyhláška – Mesto Zlaté Moravce