Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 13.12.2021