Oznam – Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK

Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK je jedným zo systémových opatrení, ktoré vyplýva z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím, ktorá je schválená vládou SR.

Je realizovaná v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a je prvou štátom garantovanou linkou pomoci pre deti a mladých ľudí. Národná linka poskytuje pomoc prostredníctvom online chatu a emailovej poradne pomoc@viacakonick.gov.sk . Všetky informácie o tejto linke nájdete na webovej stránke www.viacakonick.sk .