25/11/2021 archive

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027 Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027 Verejnosť môže svoje pripomienky predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia Okresnému úradu Nitra odbor starostlivosti o ŽP Štefánikova …

Chcem vedieť viac