26/10/2021 archive

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 – oznámenie o strategickom dokumente

č. j. 768-001/2021 Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec, zverejňuje informáciu  – oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021- 2027“ Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr Do oznámenia je možné nahliadnuť na uvedenom linku a priamo na Okresnom …

Chcem vedieť viac