23/09/2021 archive

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – záverečné stanovisko

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje:   Územný plán obce Vieska nad Žitavou  – záverečné stanovisko https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zlaté Moravce.