02/09/2021 archive

Poslanecká kvapka krvi – Levice

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb a návrh komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Návrh  Určenia cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb ako prílohu ku komunitnému plánu. Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb Návrh  – Koumintný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2021-2030 – aktualizácia Návrh komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2030