04/08/2021 archive

Oznámenie o uzávierky cesty v úseku Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že dňa 5.8.2021 od 12:30- 17:30 hod bude úplná uzávierka cesty na úseku: Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany.  Obchádzková trasa: Malé vozokany cesta III/1627, Tesárske Mlyňany cesta III/1582, Nová Ves nad Žitavou cesta II/511, Vráble cesta I/51, …

Chcem vedieť viac