Oznam ZŠ v Tesárskych Mlyňanoch – plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí (tzv. obedy zadarmo)

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany oznamuje rodičom žiakov, že od 1.8. 2021 končí plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ ( obedy zadarmo).

 

Od nového školského roku 2021/2022 bude mať nárok na dotáciu :

  1. dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

  2. dieťa ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima

  3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, ( „deti bez daňového bonusu ‟)

Nárok na dotáciu sa preukazuje :

  1. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi- potvrdenie vystaví ÚPSVaR

  2. potvrdením že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR

  3. podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Termín na predloženie dokladu preukazujúceho nárok na dotáciu je do 05. augusta 2021 do 12.00 hodiny v ZŠ Štefana Moysesa.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:

čestné vyhlásenie

alebo si tlačivo môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Tesárske Mlyňany.