VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

 

VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov