Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – chovatelia ošípaných

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitra v súvislosti s chovom ošípaných:

Viac info tu:

Upozornenie

Registrácia farmy

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1

RegFarm2017