SČITANIE OBYVATEĽOV – informácia

Oznamujeme občanom, že prebieha posledný víkend (t. j. 12. a 13. júna 2021) v súvislosti
so sčítaním obyvateľov.

V prípade , ak ste sa ešte nesčítali a máte záujem o dosčítanie sa, kontaktujte Obecný úrad
na t. č. 0908724262, prípadne Call centrum na t. č. 02 22119999 alebo 02 20924919.