Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov