08/06/2021 archive

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – chovatelia ošípaných

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitra v súvislosti s chovom ošípaných: Viac info tu: Upozornenie Registrácia farmy Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1 RegFarm2017