06/06/2021 archive

Zverejnenie zámeru odpredaja – Sýkora

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Vincenta Sýkoru. Viac tu: zverejnenie zámeru sýkora