04/05/2021 archive

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Určenie lesného celku TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku: Určenie lesného celku TOPOĽČlANKY A ŽITAVANY upovedomenie o začatí konania umožnenie oboznámit’sa so súvisiacim spisovým materiálom možnost’vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘ jeho doplnenie. Bližšie informácie v súboroch pdf.  Verejná vyhláška LC TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY – mapa