Testovanie Covid – 19 dňa 10.4.2021

UPOZORNENIE – TESTOVANIE LEN
V SOBOTU, t. j. 10.4.2021 a na OBJEDNÁVKU

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa bude testovať IBA dňa 10.4.2021, t.j. v sobotu

na 2 odberných miestach a to:

OBECNÝ ÚRAD

v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)
od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

Ihrisko v časti Tesáre
v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)

od 13.00 – 18.00 (posledný odber)


Objednávať sa môžete ihneď na telefónnom čísle 0915276553

do 12:00 hod, od 13:00 – 16:00 hod.
Dňa 9.4.2021 od 8:30 – 12:00, od 13:00 – 15:00 hod.