Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie „Samé sa to nezdvihne“