Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje:

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany,

na deň 30.4.2021.

Bližšie informácie tu:

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

priloha-c-1-suhlas-doktnutej-osoby-tesarske-mlynany

Príloha č. 2 – Dotazník-k-výpisu-z-RT