Testovanie 27.3. a 28.3. 2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19
 
Testuje sa v dňoch : 27.3. 2021 (t.j. sobota) a
28.3.2021 (t.j. nedeľa)
 
Priebeh testovania:
Sobota 27.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30
(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)
 
Sobota 27.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) –
odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30
(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)
 
Nedeľa 28.3.2021 – voľný vstup Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 16.00 (posledný odber)
Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.