19/03/2021 archive

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje: Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany, na deň 30.4.2021. Bližšie informácie tu: Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany priloha-c-1-suhlas-doktnutej-osoby-tesarske-mlynany Príloha č. 2 – Dotazník-k-výpisu-z-RT