VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

v roku 2020

úroveň vytriedenia 2020 – zverejnenie