február 2021 archive

Informácia ohľadom testovania Covid 19 – dňa 13.2.2021 a 14.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 13.2.2021 (t.j. sobota) a 14.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 13.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Výsledky testovania – 6. a 7. februára 2021

V obci Tesárske Mlyňany bolo počas víkendu 6. a 7. februára 2021 vykonaných 748 testov z toho 5 pozitivných ( z našej obce).

Oznam k víkendovému testovaniu v obci Tesárske Mlyňany

Dobrý deň, oznamujeme Vám, že odberné miesta – Obecný úrad a Ihrisko v časti Tesáre sú v SOBOTU (6.2.2021) na voľný vstup od 16.10 h. – 20. 00 h.   V NEDEĽU (7.2.2021) odberné miesto Ihrisko časť Tesáre voľný vstup – od 8.00 – 16.00 (prestávka 12.00 – 13.00 h)

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci február 2021 v obci Tesárske Mlyňany.   Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 589 a to v dňoch …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadom testovania Covid 19 – dňa 6.2. – 7.2.2021

V obci zriaďujeme nasledovné odberné miesta: SOBOTA 6.2.2021 (objednávka/voľný vstup)- odberné miesto Obecný úrad v čase od 8:00 – 11.30 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných), prestávka 12:00 – 13:00, pokračovanie v testovaní: 13:00 – 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:45, 17:45 pokračovanie v testovaní do 20:00 SOBOTA 6.2.2021 (objednávka/voľný vstup) – ihrisko časť …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac