25/02/2021 archive

Oznámenie o strategickej dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“   dokument je zverejnený na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodraskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP,                                   …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadom testovania Covid 19 v dňoch 27.2.2021 a 28.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 27.2.2021 (t.j. sobota) a 28.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 27.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2020 úroveň vytriedenia 2020 – zverejnenie