24/02/2021 archive

Zámer odpredaja pozemku – Sýkora

Zverejnenie zámeru   Na základe žiadosti p. Vincenta Sýkoru, Obyce 551  o odpredaj obecných pozemkov Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje zámer na odpredaj pozemkov v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e! zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: odpredaj parciel vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany ako …

Chcem vedieť viac