18/02/2021 archive

Informácia ohľadom testovania Covid – 19 v dňoch 20.2. – 21.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 20.2.2021 (t.j. sobota) a 21.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 20.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce VZN_prevadzka_SKD_SJ_MS_2021_zmenena_len_priloha-verzia2

Upravený návrh rozpočtu obce na rok 2021 – 2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje upravený návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 príjmová časť Výdavková časť – funkčná klasifikácia Výdavková časť podľa druhu (2)