Uznesenie vlády SR č. 1/2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 1 zo 6. januára 2021
k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

1_2021