Informácia ohľadne testovania – COVID 19 dňa 30.1 a 31.1. 2021

INFORMÁCIA OHĽADNE TESTOVANIA – COVID 19 PRE OBČANOV OBCE.
V obci zriaďujeme nasledovné odberné miesta:
SOBOTA 30.1.2021 (objednávka/voľný vstup)- odberné miesto Obecný úrad
v čase od 8:00 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 12:00 – 12:45, 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:30, pokračovanie v testovaní do 20:00
SOBOTA 30.1.2021 (objednávka/voľný vstup) – ihrisko časť Tesáre:
v čase od 8:00 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 12:00 – 12:45, 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:30, pokračovanie v testovaní do 20:00
NEDEĽA (voľný vstup) 31.1.2021 – ihrisko časť Tesáre:
v čase od 8:00 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 12:00 – 12:45, pokračovanie v testovaní do 16.00 h.
Dôležité upozornenie!!! V sobotu je možnosť objednania testovania na presný čas. Čas sa zapisuje do poradia, aby medzi čakajúcich v rade na testovanie neskôr nevstupovali objednaní. Predpokladáme, že testovacie miesto otestuje 30 osôb/hod.
Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 28.1.2021 do 15.hod (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h) a 29.1. 2021 v čase od 8:30 do 15:00 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h) na
MOB. 0915 276 553
PROSÍME OBČANOV, ABY SI SO SEBOU PRINIESLI OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO KARTIČKA POISTENCA. ZÁROVEŇ JE POTREBNÉ VEDIEŤ SVOJE TELEFÓNNE ČÍSLO, – PRE POTREBY RÚVZ V PRÍPADE POZITIVITY.