Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a plastov na I. štvrťrok 2021