Informácia o prevádzke obecného úradu

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch

a zberný dvor zostávajú pre verejnosť zatvorené  do 24.1.2021.

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte: 0918620103.

V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.