Zverejnenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – čiastka 38/2020

VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

ciastka_38_2020