Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

návrh vzn ochranné pásmo pohrebísk