Návrh rozpočtu obce na rok 2021, viacročný rozpočet 2021-2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023.

K návrhu rozpočtu na rok 2021 môžete podať pripomienky v lehote 10 dní (do 11.12.2020) na Obecný úrad písomne alebo ústne do zápisnice Ing. Erike Zlatňanskej.

Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2023