Sčítanie obyvateľov 2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie súvisiace so sčítaním obyvateľov:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Informačné letáky:

SODB_DL_Letak

SODB_Inzercia_A4

SODB_Plagat_A4

Ďalšie informácie nájdete na www.scitanie.sk